Inwema - International Wealth Management

Målet är bästa möjliga avkastning och högsta säkerhet
Svenska English Deutsch Dansk


Vem är Inwema AG (Schweiz)?

Inwema är en förkortning av vår kärnkompetens, International Wealth Management.

Wealth Management betecknar en servicetjänst. Oftast är det en kombination av investerings-, skatte-, egendoms- och/eller försäkringsrådgivning. 

Ekonomiska planering
Allmänt innebär Wealth Management mer än bara investeringsrådgivning, eftersom tjänsterna omfattar flera olika delar av en persons ekonomiska planering. Våra lösningar har ofta stora skattefördelar i form av minskad inkomstskatt, minskad förmögenhetsskatt och sänkt eventuell arvsskatt. Målet är att ge dig bästa möjliga avkastning, i kombination med hög säkerhet. 

International skatterådgivning
Inwema Danmark är ett företag av skattejurister som ger internationell förmögenhets- och skatterådgivning samt oavhängig rådgivning till förmögna personer. Dessa personer är antingen redan bosatta utanför Danmark, eller har planer på att flytta ut eller på att bara investera i utlandet. Dessutom ger Inwema Danmark rådgivning till banker, försäkringsbolag, revisorer och fastighetsmäklare etc. i utländska skatteärenden. 

Kontakta oss för att få veta mer om hur inwema kan skapa mervärde för dig.

UtskriftsversionUtskriftsversion Skicka till en vänSkicka till en vän


Inwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer