Inwema - International Wealth Management

Inwema besöker dig gärna på din egen hemmaplan.
Svenska English Deutsch Dansk


Inwema Wealth Plan

Inwema Wealth Plan är en modern form av förmögenhetsförvaltning, där traditionell förmögenhetsförvaltning kombineras med en livförsäkring. På det sättet kan du optimera dina investeringar med hänsyn till avkastning, arv och skatter.

Inwema ser din samlade förmögenhet som en del av ett mönster, och värderar genom en riskanalys hur din förmögenhet optimalt bör vara sammansatt. Samtidigt lär vi oss förstå dina personliga ekonomiska behov och kan hjälpa dig till den bästa finansiella lösningen. 

Förmögenhet och dina investeringar
Vi ser tillsammans på din förmögenhet, dina investeringar, dina lån och din fasta egendom, och kan snabbt värdera om den aktuella fördelningen är lämplig för de behov du har av förmögenhetsskydd eller tillväxt. Sist men inte minst analyserar vi om din förmögenhet är optimalt sammansatt med hänsyn till skattelagstiftningen i det land där du är bosatt. 

Finansiel struktur
Resultatet av våra samtal varierar från kund till kund, eftersom det inte finns två personer med samma önskemål. Vi använder därför ett stort urval produkter och tjänster för att leva upp till dina krav på en professionell finansiell struktur.

Invema Wealth Plan kombinerar dessa tre kärnområden:

Förmögenhetsoptimering
Vi ser på dina investeringar och analyserar dem tillsammans, för att se om den nuvarande investeringsstrategin stämmer med din riskprofil.

Skatt och försäkring
Det finns många länder i Europa där det är möjligt att minimera förmögenhetsskatt, inkomstskatt, skatt på kapitalinkomster och arvsskatt över landsgränserna. Det kan göras mycket enkelt, bland annat genom den ofta använda kapitallivförsäkringen, en trust eller en stiftelse

Nästa generation
I vissa länder kan en flexibel kapitallivförsäkring ge möjlighet till skattefördelar, möjlighet att skjuta upp inbetalningen av skatt på avkastningen från investeringar till en lämpligare tidpunkt samt säkerställa att förmögenheten överförs till nästa generation på bästa möjliga sätt. Läs mer om fördelarna med en kapitallivförsäkring.

Med utgångspunkt från skattelagstiftningen i det land där du bor, utvärderar vi om det är lämpligt att använda skattegynnade försäkringsprodukter.

Optimering av dina bolån
Det kan finnas flera anledningar till att belåna frivärdet. Kanske vill du renovera huset eller bygga om, men det kan också vara så att du vill frigöra kapital som nu är bundet i fastigheten för att kunna investera det i andra tillgångar. 

Udländska banker
Det finns ingen tradition att erbjuda frivärdesbelåning i utländska banker. Inwema samarbetar dock med banker som erbjuder belåning av frivärdet.

Kontakta Inwema för en oberoende värdering av hur din förmögenhet är sammansatt.

Kontakt Inwema for en uvildig vurdering af dine formueforhold.

UtskriftsversionUtskriftsversion Skicka till en vänSkicka till en vän


Inwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer