Inwema - International Wealth Management

Målet är bästa möjliga avkastning och högsta säkerhet
Svenska English Deutsch Dansk


Vad erbjuder Inwema?

Att resa är att leva sa redan Hans Christian Andersen. Det märker vi också hos INWEMA. Vi upplever ett stigande intresse för att njuta av livet i ett annat land, och en ökande reseaktivitet.

I samband med bosättning i ett annat land är det viktigt med god planering och en bra strategi. Samma sak gäller för de personer som redan flyttat ut.

Hur får man mest för sina pengar i det nya landet? 

Skattelagstiftning
Skattelagstiftningen i ditt nya land kan ge upphov till många nya ekonomiska utmaningar, som kan vara svåra att genomskåda. Hos Inwema är vi specialiserade på att hjälpa dig att optimera din ekonomi, oavsett om du är bosatt i England, Frankrike, Spanien, Schweiz etc. Vi kan göra det på danska, svenska, tyska eller engelska.

Det som är speciellt med Inwema är våra många kundorienterade och personliga kontakter. Vi anser nämligen att direkt rådgivning är rätta vägen till en framgångsrik strategi för våra kunder. Vi lever upp till det genom att resa mycket, och besöker dig gärna på din egen hemmaplan. 

Investeringsrådgivning
Inwema erbjuder i samarbete med banker, bolåneinstitut och försäkringbolag vår egen Inwema Wealth Plan. inwema Wealth Plan är nyckeln till international wealth management, som vi använder för att förbättra din ekonomi genom den optimala sammansättningen av bank-, försäkrings- och bolåneprodukter, i kombination med effektiv investeringsrådgivning.

Med Inwema Wealth Plan som utgångspunkt är vår rådgivning av tre olika slag:

Investeringsoptimering
Speciellt val av bank, rätt fondbolag, metod för förmögenhetsförvaltning (med absolut eller relativ avkastning) och/eller strukturerade produkter (med eller utan kapitalgaranti).

Försäkringsoptimering,
Speciellt skatteanpassade kapitallivförsäkringar som stöder kundens egen förmögenhets- och arvsplanering genom att ta hänsyn till behov och önskemål som korsar europeiska nationsgränser.

Optimering av bolån
Speciellt i samband med ny bostad och/eller den senaste metoden för optimering av förmögenheten med belåning av befintligt frivärde (equity release) i kombination med en kapitallivförsäkring. 

Ekonomisk överblick
Det finns många spännande och ofta outnyttjade möjligheter när du bor i utlandet. Du kan bara vinna med den rätta planeringen. Vi har nätverket och hjälper dig skapa en ekonomisk överblick som ger dig trygghet.

Kontakta oss för att optimera din ekonomi.

UtskriftsversionUtskriftsversion Skicka till en vänSkicka till en vän


Inwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer