Inwema - International Wealth Management

Inwema besöker dig gärna på din egen hemmaplan.
Svenska English Deutsch Dansk


Bank

När du väljer bank finns det många faktorer att tänka på. Först gäller det att bestämma om du är en VIP-kund (kund med förmögenhet) eller en vanlig bankkund. Eftersom antalet förmögna personer ökar snabbt, växer också antalet tjänster speciellt för denna grupp. Det gäller speciellt inom Private Banking.

Private Banking
Private Banking består av personlig och skräddarsydd investeringsrådgivning, som endast erbjuds en viss kundgrupp. Rådgivningen utgår från dig och dina önskemål inför framtiden, och din investeringsprofil. 

Likvida medel eller värdepapper
För att bli kund i en bank med Private Banking, kräver de flesta banker ett visst investeringskapital. Storleken på detta kapital kan variera från bank till bank. Vi ser dock att de flesta banker kräver ett startkapital på mellan EUR 500 000 och EUR 1.000.000. Det kan antingen vara likvida medel eller värdepapper. 

Flytta til utlandet
De flesta personer som tänker flytta eller redan har flyttat till utlandet utnyttjar numera en bank med Private Banking för att hjälpa till med investeringarna. Alla inwemas bankpartners har en internationell profil och självklart också den erfarenhet som kan vara avgörande för den service och säkerhet som du erbjuds, och därmed också för den avkastning du kan räkna med på din investering. 

Private Banking i Luxemburg eller Schweiz
För skandinaver har det i många år varit vanligt att använda Private Banking-banker i antingen Luxemburg eller Schweiz. Flera av dessa banker har personal som talar något skandinaviskt språk, och ofta representationskontor i t.ex. Frankrike, Spanien och England. 

Var finns världens privata pengar idag?

Vi upplever att bankerna idag erbjuder en ökad mängd investeringsmöjligheter. Det kan tyvärr också betyda att komplexiteten, mängden frågor och antalet missförstånd också ökar. 

Optimal bank
En bank som endast erbjuder optimerad avkastning är enligt Inwemas uppfattning inte en optimal bank. Det är viktigt att din Private Banking-bank kan skapa en lösning enligt din investeringsstrategi, en lösning som stödjer din individuella förmögenhets- och avsplanering genom att ta hänsyn till både dina nuvarande och dina framtida behov, tvärs över alla nationella gränser. 

Säkerhet ved investering
Vi anser att den rätta banken ställer dig i centrum, lyssnar till dina behov och erbjuder en lösning som du kan förstå. Det ger överblick och säkerhet.

Kontakta gärna Inwema om du vill ha hjälp eller råd när du ska välja bank.

UtskriftsversionUtskriftsversion Skicka till en vänSkicka till en vän
Saxo Bank online tradingInwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer