Inwema - International Wealth Management

Inwema besöker dig gärna på din egen hemmaplan.
Svenska English Deutsch Dansk


Försäkringar

Inwema förmedlar kapitallivförsäkringar till europeiska och internationella kunder i stora delar av Europa.

Försäkringar
Alla har behov av försäkringar – men det är svårt att skaffa sig en god överblick över risker och försäkringsbehov. Dessutom är försäkringsmarknaden svår att genomskåda med alla olika produkter, villkor och priser. 

Försäkringsrådgivning
Det viktigaste med Inwemas försäkringsrådgivning är obundenheten. Vi är din rådgivare och genom professionell marknadskunskap tillvaratar vi dina försäkringsintressen, gärna tillsammans med Inwema Weath Plan, och optimerar ditt försäkringsskydd.

De bästa försäkringsförslagen
Inwemas fungerar som din försäkringsförmedlare (broker). Vi presenterar gärna dina försäkringsbehov på försäkringsmarknaden och hämtar in anbud som stämmer med din riskprofil. Det gör vi så snart vi har analyserat dina behov och du har skrivit under en fullmakt för oss att göra det.

Kapitallivförsäkringar till skandinaver
Det är vårt mål att vara bland de bästa förmedlarna av godkända och skatteanpassade kapitallivförsäkringar till skandinaver i utlandet. Därför utgör säkerhet och anpassning till lokala lagar och bestämmelser en viktig del av våra tjänster. Samtidigt har vi valt att inrikta vår försäkringsförmedling mot personer med förmögenhet (HNWI).

Individuella förmögenhetsplanering
Inwema erbjuder lösningar som stödjer din individuella förmögenhets- och arvsplanering genom att ta hänsyn till både dina nuvarande och framtida behov, tvärs över alla nationella gränser. Nedan kan du läsa mer om var du kan uppnå stora fördelar med en kapitallivförsäkring: 

* Kapitallivförsäkring England
* Kapitallivförsäkring Italien 
* Kapitallivförsäkring Luxembourg
* Kapitallivförsäkring Norge

* Kapitallivförsäkring Frankrike 
* Kapitallivförsäkring Portugal
* Kapitallivförsäkring Spanien
* Kapitallivförsäkring Sverige
* Kapitallivförsäkring Tyskland

Provision
Försäkringsförmedlare i hela världen lever som bekant på en förmedlingsprovision som betalas av kunderna, normalt en viss andel av årspremien. Det kallas bruttopremieprincip, när förmedlingsprovisionen är inbakad i premien. Försäkringsbranschen håller nu på att delas i två läger, med de försäkringsbolag som vill fortsätta att använda bruttopremieprincipen och de bolag som vill övergå till den s.k. nettopremieprincipen, då förmedlingsprovisionen inte betalas tillsammans med premien utan direkt av kunden. Inwema använder för närvarande bruttopremieprincipen. 

Inwemas licens
Inmewa har som försäkringsförmedlare fått licens från Bundesamt für Privatversicherung i Schweiz (finansinspektionen) och har samtidigt tecknat en professionell ansvarsförsäkring på SEK 10 miljoner. Vi har fått vår licens efter att ha genomgått försäkringsutbildningen vid Försäkringsakademin.

 Kontakta oss för ytterligare information om skatteanpassade kapitallivförsäkringar.
UtskriftsversionUtskriftsversion Skicka till en vänSkicka till en vän
Internationell sjukvårdsforsäkringInwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer