Inwema - International Wealth Management

Inwema hjälper dig skapa en ekonomisk överblick som ger dig trygghet.
Svenska English Deutsch Dansk


Frequently Asked Questions (FAQ)

FAQ


Skal man belåna sitt frivärde?
Speciellt i Spanien och Frankrike är det mycket vanligt att belåna sitt frivärde, (skillnaden mellan egendomens värde och aktuell skuld), något som också kallas Equity Release.

Vad är ”resident but not domiciled”?
”Resident but not domiciled” är en skattestatus som kan erhållas av personer som bosätter sig i Storbritannien utan att vara födda där.

Vad är en ”Trust”?
Begrepper ”trust” används i ”Common Law” och har utvecklats i England. Det används i en rad länder inom brittiska samväldet samt i USA.

Vad är en ”Stiftung” (stiftelse)?
Begreppet "Stiftung" används civilrättsligt i många länder på kontinenten. Liechtenstein har gjort det till en specialitet, och i furstendömet finns en liberal lagstiftning kring familjestiftelser (”Stiftungen”) i samband med planering av arvsskiften.

Svenskar utomlands.
Hvor kan jeg hitta Svenskar klubba, föreninger og rådgivning?

Vilka fördelar kan jag få med en kapitallivförsäkring?
Nedan finns en rad fördelar som man får med en kapitallivförsäkring:

Vad är ett International Business Company (IBC)?
International Business Companies är också välkända som offshore-företag.

När är du en ”High Net Worth Individual” (HNWI)?
Är du en förmögen privatkund i banken räknas du som en HNWI.

Vad är en kapitallivförsäkring?
En kapitallivförsäkring kallas också för ”Insurance wrapper”.

”Offshore Private Banking”, vad är det?
På de internationella finansmarknaderna använder man begreppet Offshore (Private) Banking om en finansplats med speciellt gynnsam investeringsmiljö.

Vad är ”Private Banking”?
Private Banking är ett servicekoncept som används av investeringsbanker. Konceptet kännetecknas av mycket omfattande service och stort produktutbud.


Inwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer