Inwema - International Wealth Management

Inwema hjälper dig skapa en ekonomisk överblick som ger dig trygghet.
Svenska English Deutsch Dansk


Disclaimer
Inwema strävar efter att informationen på denna hemsida ska vara så korrekt och aktuell som möjligt, men inwema tar inte på sig något ansvar för att så är fallet. Informationen är enbart avsedd som en allmän service och för orientering.

All information kan ändras utan föregående meddelande, och det kan också förekomma tekniska fel och avbrott. Inwema tar inget ansvar för om informationen på denna hemsida är korrekt, tillräcklig eller tillgänglig.

Inwema strävar efter att hålla hemsidan fri från allt som kan överföras till eller påverka eller skada användarens dator eller information lagrad på datorn, men inwema kan inte utesluta att sådant kan förekomma, och inwema tar inte på sig något ansvar för detta eller för eventuella konsekvenser.

Information på denna hemsida kan inte betraktas som rådgivning gällande investeringar och/eller försäkringsmässiga frågor, och ska inte användas som underlag för beslut om köp eller försäljning (eller beslut om att inte köpa eller sälja) fondandelar eller andra värdepapper, och inwema tar inget ansvar för beslut eller åtgärder som tas eller genomförs, eller som man underlåter att ta eller genomföra, med informationen på denna hemsida som underlag.

Investerare uppmanas söka individuell rådgivning om egna investeringar och till dessa knutna förhållanden, och inwema uppmärksammar investerare på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Denna hemsida är skriven på danska för danska investerare. Den vänder sig därför inte till personer i länder där utgivning av och tillgång till en hemsida av detta slag är underkastat speciella restriktioner. Information och material om finansiella och försäkringsmässiga tjänster eller produkter, som finns tillgängliga via denna hemsida, innebär inte ett erbjudande eller uppmaning till erbjudande i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning till erbjudande inte är tillåten, eller till personer för vilka ett sådant erbjudande eller uppmaning till erbjudande inte är tillåtet. Personer som kommer i besittning av sådant material måste själva undersöka och beakta sådana restriktioner.

Alla rättighet till tillgängliga data tillhör inwema, och varje form av vidaredistribution eller återgivelse är förbjuden utan skriftligt tillstånd i förväg.

Hemsidan och användning av hemsidan följer dansk lagstiftning. Eventuella tvister som har sitt ursprung i hemsidans innehåll ska avgöras av dansk domstol.

Länkar till andra hemsidor är enbart en service till användaren. Inwema är inte ansvarig för information som gjorts tillgänglig av tredje part, även om informationen kan nås via en länk från denna hemsida.


Inwema - International Wealth Management

Inwema | International Wealth Management Kontakta oss | +41 44 940 4011 | Sitemap | Disclaimer